Oppfølging

Overlevering

En helt nødvendig del av leveransen av et nytt sete er opplæring  og instruksjon. Ergoseat har personlig overlevering av produkter. Her får man instruksjon om bruk og nødvendig informasjon om vedlikehold. Dette sikrer en felles forståelse rundt bruksområdet til sitte-/ståenheten, og sikrer mot feilbruk.

Oppfølging

Ergoseat har fast oppfølging en måned etter overlevering av sine enheter. Her kan man foreta justeringer og evaluere bruk og funksjonalitet. Deretter har vi ny oppfølging to måneder etter den første.

Kvalitetssikring

Ergoseats tette oppfølging av produkter trygger deg i valg av løsning. Vi er alltid tilgjengelig dersom det er behov for endringer, tilpasninger eller der det oppstår nye behov. Ergoseats produkter skal møte brukers behov!