Softseat

1. KONTAKT DIN LOKALE FYSIOTERAPEUT / ERGOTERAPEUT
Lokal terapeut vil hjelpe til i både vurdering og senere oppfølging av ønsket hjelpemiddel.

2. TERAPEUTEN KONTAKTER BLATCHFORD ORTOPEDI
Ortopediingeniør sørger for kontakt med legespesialist, som er rette instans for å søke om et ortopedisk hjelpemiddel.

3. BLATCHFORD ORTOPEDI AVTALER MED ERGOSEAT
Dersom legen har fylt ut søknadskjema og videresendt det til blatchford ortopedi, avtales og gjennomføres en grundig konsultasjon av ortopediingeniør ved Blatchford sammen med Ergoseat.

4. UTLEVERING AV STÅSKALL
Personlig overlevering og oppæring av det ferdige ståskallet er en viktig del av Ergoseats tjenester.

1. KONTAKT DIN LOKALE FYSIOTERAPEUT / ERGOTERAPEUT
Når det oppståt et behov for hjelpemiddel er første kontaktpunkt alltid din kommunale helsetjeneste.

2. TERAPEUTEN KONTAKTER NAV HJELPEMIDDELSENTRAL
Dersom du vil ha vurdert om formstøpt sitteenhet er noe for deg, kontakter din terapeut i kommunen en fagkonsulent på NAV Hjelpemiddelsentral.

3. NAV HJELPEMIDDELSENTRAL AVTALER MED ERGOSEAT
Dersom det besluttes at formstøpt løsning skal benyttes, kontakter NAV Hjelpemiddelsentral Ergoseat som gjennomfører en grundig konsultasjon. Ferdig hjelpemiddel har en kontraktsfestet leveringstid på 4 uker etter dette.

4. UTLEVERING AV SITTEENHET
Personlig overlevering og oppløring av det ferdige setet er en viktig del av Ergoseats tjenester. Ergoseat har i tillegg fast oppfølging i etterkant av overlevering.